Boken tar for seg sentrale utviklingstrekk i norske nyhetsmedier og gir en fremstilling av medieøkonomi ut i fra ulike perspektiver.

Professor Robert G. Picard beskrev en gang medieøkonomi som et foreldreløst barn. Generell økonomisk teori er selvsagt et av opphavene til fagfeltet, men medieøkonomi er også sterkt påvirket av andre disipliner og perspektiver, som organisasjonsteori, strategi, institusjonell teori, reguleringsteori, entreprenørskap og politisk økonomi.

Medieøkonomi. Konflikt og samspill gir en fremstilling av medieøkonomi med utgangspunkt i et

  • mediepolitisk samfunnsperspektiv – viser hvordan reguleringskrefter påvirker mediene og deres samfunnsrolle
  • industriperspektiv –  analyserer medieutviklingen som en industriell prosess
  • markedsperspektiv –  diskuterer ulike markedsformer, posisjoneringsstrategier og differensiering
  • bedriftsperspektiv – drøfter innovasjon, entreprenørskap og valg av organisering i mediebedrifter
  • produktperspektiv – analyserer sammenhengene mellom økonomisk logikk og journalistisk hverdagspraksis

I boken bruker forfatterne en rekke analytiske modeller og verktøy for å beskrive, analysere og drøfte sentrale utviklingstrekk i norske nyhetsmedier.

Bidragsyterne er Tor Bang (ph.d) og Mona K. Solvoll (ph.d) fra Handelshøyskolen BI, Johann Roppen (professor, ph.d) fra Høgskulen i Volda, Arne H. Krumsvik (ph.d) fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Jens Barland (ph.d) fra Høgskolen i Gjøvik.

Referanse: Tor Bang og Mona K. Solvoll (red.)2014. Medieøkonomi. Konflikt og samspill. Cappelen Damm

Vis meg alle