-
Fagbøker

Næringsliv og historie

Espen Ekberg, Mikael Lönnborg, Christine Myrvang (red.)

Hvorfor oppstår finansielle kriser? Hvordan ble Norge en stor skipsfartsnasjon? Hvorfor er den norske arbeidslivsmodellen så robust?

Næringslivet inntar en helt spesiell posisjon i det moderne samfunnet. Det er en drivkraft for vekst og velstand, det produserer og distribuerer varer og tjenester vi omgir oss med og det er en vesentlig arena for utøvelse av makt.  

Historikere ved Senter for næringslivshistorie, Handelshøyskolen BI, har i 25 år drevet en omfattende forskning på norsk næringsliv.

 I Næringsliv og historie viser de fagfeltets tilblivelse og utvikling, samt dets bredde og potensial. Næringslivshistorien er betydningsfull for å forstå økonomiske og samfunnsmessige utviklingstrekk, den gir utfyllende og alternative perspektiver på de etablerte handelshøyskolefagene og kan bidra med viktig kunnskap i den pågående samfunnsdebatten.

Hvorfor oppstår finansielle kriser? Hvordan ble Norge en stor skipsfartsnasjon? Hvorfor er den norske arbeidslivsmodellen så robust? Hvordan produseres forestillinger om kvinnelighet og mannlighet i næringslivet? Eller helt enkelt: Hvorfor drikker vi morgenkaffe?

Historiske studier av  næringslivet kan kaste lys over et bredt spekter av temaer, fra forbruksmønstre og kjønnsregimer til arbeidslivsrelasjoner,  profesjonsmakt, entreprenørskap, økonomisk vekst og globalisering.

Referanse:

Espen Ekberg, Mikael Lönnborg, Christine Myrvang (red.) Næringsliv og historie. Pax Forlag

Vis meg alle