Økonomisk kriminalitet belyst av ledelsesteorier, markedsteorier, atferdsteorier og lederstiler.

Denne boken handler om personer i lederposisjoner som misbruker den tillit andre har vist dem. Motivet er økonomisk vinning og dette misbruket kaller vi hvitsnippkriminalitet. Mange maktpersoner lager egne regler som fører til glidende overganger mellom det lovlige og det straffbare. De straffbare handlingene rører ved store økonomiske verdier og kan være en trussel mot vesentlige samfunnsinteresser. Forfatteren legger vekt på både teoretiske forklaringer og empiriske undersøkelser om økonomisk kriminalitet i ledelsen. Teoretisk belyses hvitsnippkriminalitet med ledelsesteorier, markedsteorier, atferdsteorier og lederstiler. Empiriske undersøkelser handler om statistisk analyse av hvitsnippdømte samt to spørreundersøkelser i store norske virksomheter.


ISBN: 9788274775749
Utgis: 10. juli 2012
Språk: Norsk
Pris: Kr 398,00

Vis meg alle