En innføringsbok i organisasjon og ledelse som formidler fagområdet på nye måter og på studentenes premisser.

Boken er rikt utstyrt med konkrete eksempler fra blant annet aviser og tidsskrifter, som både helt ferske studenter og de med lang fartstid i ulike organisasjoner kan kjenne seg igjen i og ha nytte av å lære mer om og diskutere.

Hvem bør lese denne boken?
Organisere og lede. Dilemmaer i praksis er først og fremst rettet mot bachelor-studenter i økonomi og administrasjon. Boken er også relevant for andre studenter, på både bachelor- og masternivå. Videre kan ansatte og ledere i norsk arbeidsliv ha god nytte av boken.

Ragnhild Kvålshaugen er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI og associate dean for Executive MBA. Hun har skrevet en rekke artikler i anerkjente vitenskapelige journaler innenfor fagområdene strategi og ledelse. I tillegg har hun bidratt med kapitler og artikler i flere bøker, blant annet Grunnbok i strategi (2010).

Grete Wennes er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole. Hun har skrevet en rekke artikler i anerkjente vitenskapelige journaler innenfor fagområdene organisasjon og ledelse. I tillegg har hun vært redaktør for og bidratt med kapitler og artikler i flere bøker, blant annet Kan organisasjoner føle? (2005) og Kunnskapsarbeid − om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner (2011).

Forfatterne har utviklet boken gjennom et årelangt samarbeid. Bokens innhold er inspirert av og utviklet gjennom forfatternes undervisning i organisasjon og ledelse – både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Forfatternes fascinasjon av fagområdet er selve grunnlaget for bokens eksistens.

Vis meg alle