Mer enn en fjerdedel av all aktivitet i samfunnet er prosjektarbeid. Det betyr at ledere må forstå hva prosjekter er.

Det finnes svært mange bøker om prosjektledelse, men de fleste er rettet mot de som skal bli prosjektledere eller prosjektdeltakere.

Intensjonen med denne boka er en annen: Den presenterer det en leder må vite om prosjekt og prosjektledelse.

Boka forteller deg blant annet hvordan du bruker prosjekter som et ledelsesverktøy for å videreutvikle virksomheten, legger grunnlaget for effektivt prosjektarbeid i din virksomhet, oppnår prosjektsuksess- og hvordan du måler suksess, formulerer prosjektets formål og mål og kommuniserer dem til alle som har behov for å kjenne dem, planlegger, organiserer og følger opp et prosjekt i samarbeid med prosjektlederen, utformer milepælplaner og ansvarskart, bør opptre som prosjekteier i forhold til prosjektleder, med mere.

Her kan du lese mer:

Åtte bud for å lykkes med prosjekter

Vis meg alle