En praktisk og hands-on fremstilling av rektors rett og plikt til å styre.

Denne boken beskriver rektors styringsrett og styringsplikt, og forklarer de vanligste arbeidsrettslige problemstillingene ledelsen i skolen møter.

En rektor skal lede, fordele og kontrollere arbeidet samt bestemme når, hvor og av hvem arbeidet skal gjøres. Dette innebærer blant annet å anvende reglene om fortrinnsrett, ansettelser, stillingsvern og nedbemanning blant skolens lærere.

De arbeidsrettslige sidene i skolesektoren er sparsommelig beskrevet og undersøkt tidligere. Bjørn Eriksen gir her en praktisk og hands-on fremstilling av gjeldende rett innenfor området, og sammenholder det med hvordan reglene fungerer i praksis.

Boken er skrevet med henblikk på at skoleledelsen selv skal ha konkret utbytte av den, det samme vil fagforeningsrepresentanter og andre som har behov for å kjenne reglene om styringsrettens omfang og innhold.

Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205410985
Pris: Kr 390,-

Vis meg alle