Økonomiske misligheter i statsforvaltningen skapte behov for en statlig revisjon. For 200 år siden, 22. juni 1816, valgte Stortinget fem statsrevisorer. Det er startpunktet for Riksrevisjonens historie.

KUNNSKAP I BRUK: Riksrevisjonen 200 år

22. juni 1816 valgte Stortinget fem statsrevisorer. Valget av dette første revisorkollegiet er startpunktet for Riksrevisjonens 200 år lange historie.

Forfatterne viser hvordan økonomiske misligheter i statsforvaltningen skapte behov for en statlig revisjon.

De beskriver hvordan Riksrevisjonen ble organisert og arbeidet, og diskuterer årsakene til at institusjonens betydning har variert så mye – fra å være et perifert organ for Stortinget omkring 1970.

Ved 200-årsjubileet fremstår Rikserevisjonen som en sentral premissleverandør for Stortingets arbeid og for den offentlige debatten om statlig organisering og ressursbruk.

Vis meg alle