-

Sosiale medier er mer enn kanaler og medier. De gir deg også muligheten til å bygge din faglige identitet på nettet.

Ved å ta i bruk sosiale medier i din forskningskommunikasjon, øker du sannsynligheten for å bli funnet på Internett. Du vil oppnå større anerkjennelse og oppmerksomhet som forsker, samtidig som den samfunnsmessige verdien av forskningen din øker.

Spørsmålet er derfor ikke om du skal være på sosiale medier som forsker og fagperson, men hvordan du skal gå fram. Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter er en praktisk håndbok som gir deg den nødvendige starthjelpen.

Boka drøfter blant annet følgende temaer og problemstillinger: 

  • Hvordan får du tid til sosiale medier? 
  • Facebook for forskere 
  • Twitter for forskere 
  • LinkedIn og SlideShare for forskere 
  • Forskningskommunikasjon i form av video, lyd og bilder 
  • Å bygge faglig identitet på nett 
  • Hvordan vinne kampen om oppmerksomheten? 
  • Fallgruver i sosiale medier 

Boka henvender seg til forskere, fageksperter, doktorgradsstudenter og kommunikasjonsrådgivere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og øvrige kunnskapsvirksomheter.

Vis meg alle