Hvordan har Gjensidige fått tiden til å gå gjennom 200 år?

KUNNSKAP I BRUK: Gjensidiges historie

"Gjensidige Forsikring ASA har tre røtter. For det første bygdebrannkassene som vokste frem fra 1816. For det andre Livsforsikringsselskapet Gjensidige som ble etablert i 1847. For det tredje Samtrygd, som ble etablert som et reassuranseselskap for bygdebrannkassene i 1922.

De tre var svært ulike, men hadde til felles at de var eid av kundene som også hadde et felles ansvar for risikoen selskapene hadde påtatt seg. Utviklingen av den gjensidige organisasjonsformen er én rød tråd gjennom boken. Forsikringsbransjen for øvrig, og statens rolle i dette markedet er andre tråder.

Forfatterne vier dessuten bred plass til Gjensidiges strategiske grep for å møte de dramatiske endringene som forsikringsbransjen har gjennomlevd de siste tiårene frem mot selskapets 200 års-jubileum. Det gjelder også overgangen til et børsnotert aksjeselskap i 2010 som innebar det forfatterne kaller en hybrid selskapsmodell. Det innebar at gjensidige formen ble videreført med Gjensidigestiftelsen som dominerende eier av Gjensidige ASA. Det  ble underlagt børsens logikk kombinert med kundeutbytte til selskapets norske kunder gjennom aksjeutbytte til stiftelsen.

Kundeutbytte hadde vært en integrert del av den gjensidige organisasjonsformen som brannkassene representerte særlig før 1922, men dette forsvant med etableringen av Samtrygd som en bredt skadeforsikringsselskap fra 1958.

Referanse:

Espeli, Harald og Trond Bergh: Tiden går. Gjensidige i 200 år. Fagbokforlaget.

Vis meg alle