-

Professor Øyvind L. Martinsen og Professor Lars Glasø har skrevet en fagartikkel i Magma.

Sammendrag

Er det sammenheng mellom personlighetstrekk og ledelse? I denne sammenheng tar vi utgangspunkt i fem-faktormodellen for personlighet og viser til forskning som støtter ideen om at lederes personlighet har betydningsfulle konsekvenser for det å bli leder, det å bli en effektiv leder og det å utvise gunstige atferdsformer i rollen som leder. Vi viser også til norske data som antyder at mange norske ledere ikke nødvendigvis har en gunstig personlighetsprofil i forhold til det å lede på effektive måter. På grunnlag av dette foreslår vi at norske organisasjoner forbedrer sine lederseleksjonsprosedyrer.

Martinsen, Øyvind Lund og Lars Glasø. 2014. “Lederes personlighet: hva sier forskningen?” Magma, 17(5): 26-34

Vis meg alle