-
Fagartikkel

Transformasjonsledelse, ekstrarolleatferd og innovasjon

fredag 10. oktober 2014 - Stig Berge Matthiesen

Professor Stig Berge Matthiesen har skrevet en fagartikkel i Magma.

Sammendrag

Denne artikkelen baserer seg på data fra AFF1 ved NHH sin store lederundersøkelse, der 2 910 ledere svarte på et spørreskjema, med en svarprosent på 71. Lederformen transformasjonsledelse blir kartlagt og relatert til to forhold: ekstrarolleatferd og innovasjon. Ekstrarolleatferd omhandler i hvilken grad de ansatte stiller opp for sin arbeidsgiver utover vanlig stillingsinstruks, mens innovasjon dreier seg om i hvilken grad lederne opplever sin organisasjon eller arbeidsplass som innovativ. Transformasjonsledelse viste seg å ha en klart positiv sammenheng med både ekstrarolleatferd og innovasjon. Lederformen ble sammenlignet med to andre lederformer: «bytteledelse», også kalt transaksjonsledelse, samt (fravær av) la-det-skure-ledelse, som begge viste seg å ha mindre betydning for de ansattes ekstrarolleatferd og bedriftens grad av innovasjon. Et interessant funn er at noe av effekten av transformasjonsledelse på innovasjon ser ut til å «virke gjennom» ekstrarolleatferd. Her ble det altså funnet en signifikant mediatoreffekt. Metodiske problemer knyttet til studien, som at det kun er lederne selv som har blitt intervjuet, blir drøftet. Lederundersøkelsen til AFF er sannsynligvis landsrepresentativ. I framtidige undersøkelser anbefales det at man i slike store lederundersøkelser også intervjuer de ansatte om arbeidsplassen og om deres forhold til sine ledere.

Matthiesen, Stig Berge. 2014. “Transformasjonsledelse, ekstrarolleatferd og innovasjon.” Magma, 17(5): 35-45

Vis meg alle