-

Førsteamanuensis Jo Bech-Karlsen har publisert en fagartikkel i Materialisten

Sammendrag

Interessen for dokumentarlitteratur er voksende, både hos forlag og publikum. I de seinere år har vi sett eksempler på både romanliknende hybrider og den mer rendyrkede dokumentarsjangeren. I denne artikkelen argumenterer jeg for nødvendigheten av å skille dokumentarlitteraturen fra skjønnlitteratur og de mange litterære hybridformene.

Bech-Karlsen, Jo. 2014. "12 teser om dokumentarlitteraturens litteraritet." Materialisten, 41(2014)1/2:45-63

Vis meg alle