-

Morten Kinander har publisert en fagartikkel i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett

Sammendrag

Artikkelen drøfter hvilken ansvarsnorm som skal regulere erstatningsoppgjør etter bostyreres feilaktige beslag og tapsbringende realisering av tredjemanns eiendeler. Den inneholder en særlig drøftelse av profesjonsansvaret i lys av nyere litteratur, samt en sammenligning av nærliggende profesjoners ansvarsregler, så som revisorer, advokater og styremedlemmer. I tillegg drøftes forvareransvaret, som det konkluderes med at bostyrere er – eller kan være – underlagt. Dette betyr at bostyrere er underlagt et profesjonsansvar med omvendt bevisbyrde for uaktsomhet.

Kinander, M. 2014. "Ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør ved uriktig beslag i konkurs." Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 11(2014)3:147-168
Vis meg alle