-
Fagartikkel

En bedre klageordning

tirsdag 24. mars 2015 - Ole Gjems-Onstad

Professor Ole Gjems-Onstad har publisert en fagartikkel i Skatterett

Sammendrag

De høye kostnader gjør at rettens vei er blitt umulig for de aller fleste skattytere.Derfor er det viktig at den nye skatteklageordningen blir så god og uavhengig at privatesom ikke får medhold, kan føle seg rimelig trygge på at problemet er regelverket,ikke Skatteetaten. Ny klageordning og helt ny skatteforvaltningslov står fordørene. Artikkelens siste del tar opp enkelte tilknyttede spørsmål som saksomkostninger,avskjæringer av innsigelser, rettslig overprøving av bindende forhåndsuttalelser mv.

Gjems-Onstad. 2014. "En bedre klageordning."Skatterett, 33(2):104-118

Vis meg alle