-
Fagartikkel

Håndtering av kundeklager

torsdag 6. august 2015 - Rutger Daniel van Oest

Rutger van Oest har publisert en fagartikkel med George Knox i Magma

Sammendrag

Når kunden klager, er det ikke bare negativt – klagen kan også betraktes som en nyttig tilbakemelding som gir bedriften mulighet til å holde på den misfornøyde kunden. Men hva er den økonomiske verdien av god oppfølging av kundeklager? For hvilke kunder gir det størst uttelling? Vi har analysert faktisk kjøps- og klageatferd blant kundene hos en stort detaljhandel i USA.

Oest, Rutger van og George Knox. 2015. «Håndtering av kundeklager.» Magma, 18(4):72-74

Vis meg alle