-
Fagartikkel

Kjennetegn ved hvitsnippforbrytere

torsdag 1. oktober 2015 - Petter Gottschalk

Petter Gottschalk har publisert en fagartikkel i Magma

Sammendrag

Hvitsnippforbrytere er personer som begår økonomisk kriminalitet i kraft av stilling, posisjon, nettverk og tillit. De siste fem årene – fra 2009 til 2014 – ble 353 personer dømt til fengsel for hvitsnippkriminalitet her i landet. Det var 24 kvinner (7 %) og 329 menn (93 %). Gjennomsnittlig alder ved domsavsigelse var 48 år. Gjennomsnittlig fengselsstraff var 2,2 år. 197 dømte avsluttet sin sak i tingretten (56 %), 136 avsluttet i lagmannsretten (38 %) og 20 i Høyesterett (6 %). Beløpet i kriminaliteten var gjennomsnittlig på 48 millioner kroner. De fleste hvitsnippdømte var ledere i kriminaliteten, og de fleste var råtne epler i råtne epletønner. Denne artikkelen presenterer forskjeller mellom ledere og medløpere i kriminaliteten og mellom råtne epler og epletønner. Karakteristiske trekk ved hvitsnippforbrytere blir oppsummert, og forskjeller mellom lovlydige og kriminelle hvitsnipper blir skissert.

Gottschalk, Petter. 2015. «Kjennetegn ved hvitsnippforbrytere.» Magma, 18(6):30-37

Vis meg alle