-

Forsker 2 Caroline D. Ditlev-Simonsen har publisert en fagartikkel i Praktisk økonomi og finans

Sammendrag

Det har vært en kraftig vekst i nasjonale og internasjonale initiativ, standarder og verktøy knyttet til samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR). For bedrifter kan det være tidskrevende og forvirrende å orientere seg om alle disse nye reglene og frivillige initiativene. Hvilke (om noen) er relevante for egen bedrift og hva som faktisk kreves og forventes av dem knyttet til CSR rapportering, er spørsmål bedrifter stiller seg. I denne artikkelen vil vi derfor gi en oversikt over dagens norske krav knyttet til samfunnsansvars rapportering (Regnskapsloven) samt internasjonale initiativ. Fokus vil være på UN Global Compact (UNGC) og Global Reporting Initiative (GRI). Hvis bedriften rapporterer i henhold til UNGC og/eller GRI oppfyller de også de nye kravene ihht. Regnskapsloven § 3-3c, ISO 26000 og International Integrated Reporting Council (IRRC). Jeg vil i denne artikkelen også reflekteres over effekten av reglene og tiltakene knyttet til samfunnsrapportering.

Ditlev-Simonsen,Caroline D. 2014. “Norske og internasjonale regler og initiativ knyttet til samfunnsansvar.” Praktisk økonomi og finans, 30(3):191-201

Vis meg alle