-

Thorunn Falkanger har publisert en fagartikkel i Tidsskrift for eiendomsrett

Innledning

For de fleste bygninger er det et løpende vedlikeholdsbehov, og ofte vil det være ønskelig å foreta ombygging og tilpasning til nye tiders krav. Mange tiltak av den slag vil være søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Er bygget av en slik karakter at det faller inn under kulturminnebegrepet, møter vi en rekke nye krav, som kan komme som en ubehagelig overraskelse for de interesserte.

Falkanger, Thorunn. 2015. ”Ombygging og kulturminnevern.” Tidsskrift for eiendomsrett, 11(1):74-52


Vis meg alle