-

Ole Gjems-Onstad har publisert en fagartikkel i Skatterett

Sammendrag

Forfatteren drøfter Scheel-utvalgets utredning av nytt skattesystem i et historisk og praktisk perspektiv, med særlig vekt på skattemessige rammebetingelser for norsk næringsliv og verdiskapning.

Gjems-Onstad, Ole. 2015. "Scheel-utvalget: for mye – for sent."Skatterett, 34(2015)1:3-18

Vis meg alle