-

Førstelektor Jan Ivar Fredriksen har publisert en fagartikkel i Magma

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i produktivitet og servicekvalitet. Produktivitet har tradisjonelt hovedfokus på å få mest mulig ut av knappe ressurser, mens servicekvalitet ofte benyttes som verktøy og begrepsapparat i måling av kundetilfredshet. Målet med bidraget er å tilby bedriftsledelsen et verktøy for overveid ressursbruk på kundeservice. Dette kan gi ansvarlig ledelse en strammere og mer bevisst strategi for serviceleveranser og kundemøter. En helhetsmodell som beskriver kontekst, et serviceleveransesystem, samt resultatvariabler underbygger fire ulike typer av servicemøter. Suksessfaktorer innen servicekvalitet, produktivitet, og begge disse i forening drøftes. Tankene oppsummeres som posisjoner i en firefeltsmatrise, der dimensjonene er serviceproduktivitet og servicekvalitet. Kjente eksempler benyttes for å vise hvordan disse interessante dimensjonene kan kombineres og gi både serviceproduktivitet og servicekvalitet i øvre sjikt.

Fredriksen, Jan Ivar. 2015. «Servicemøter i butikk: fra ‘mye vil ha mer’ til strategisk regi for økt lønnsomhet.» Magma, 18(2):73-79

Vis meg alle