-
Fagartikkel

Jakten på effektiviseringsgevinster: global integrering og standardisering

onsdag 20. januar 2016 - Helene Loe Colman

Helene Loe Colman har publisert en fagartikkel med Inger Stensaker og Frank Elter i Magma

Sammendrag

Hvordan kan en organisasjon som har hatt stor suksess over lang tid med en desentralisert organisasjonsmodell bevege seg i retning av en mer integrert modell og dermed ta ut skalafordeler? En slik omstilling vil ikke bare utfordre etablerte styrings- og maktstrukturer, men også organisasjonens identitet. Vi har fulgt Telenor over tre år og kartlagt og analysert hvordan de implementerer sin Industrialiseringsstrategi. I denne artikkelen ser vi spesielt på hvordan identitet kan fungere både som en fremmer og en hemmer i slike prosesser.

Stensaker, Inger, Helene Loe Colman og Frank Elter. 2015. «Jakten på effektiviseringsgevinster: global integrering og standardisering.» Magma, 18(7):34-45

Vis meg alle