-

Sara Cools har publisert en fagartikkel med Simen Markussen og Marte Strøm i Søkelys på arbeidslivet

Sammendrag

Kvinners sykefravær øker dramatisk i alderen de får barn og forblir høyere enn menns sykefravær lenge etter at barna er voksne. Dette indikerer en årsakssammenheng fra barn til dårligere helse på lang sikt, kanskje gjennom en endring i total arbeidsbyrde – jf. hypotesen om «den doble byrde». Med bruk av norske registerdata instrumenterer vi menn og kvinners antall barn med kjønnssammensetningen av de to første barna og estimerer effekten av familiestørrelse på ulike helsemål; sykefravær, uførhet og mortalitet. Vi finner ingen negative helseeffekter av antall barn bortsett fra en økning i graviditetsrelatert fravær på kort sikt. På lang sikt (20–30 år) finner vi imidlertid tegn på positive helseeffekter.

Cools, Sara, Simen Markussen og Marte Strøm. 2015. "Menns og kvinners sykefravær: hvilken rolle spille antall barn?" Søkelys på arbeidslivet, 32(4):325-343

Vis meg alle