-

Harald Benestad Anderssen har publisert en fagartikkel i Tidsskrift for Eiendomsrett

Sammendrag

Etter avhendingsloven § 4-10 har en selger en rett til å rette (utbedre) mangler ved en eiendom, gitt at visse vilkår er oppfylt. Konsekvensen av slik retting er at kjøper taper sin rett til å kreve prisavslag eller heve kjøpet på grunnlag av mangelen

Anderssen, Harald Benestad. 2015."Utgangspunktet for selgers rettingsfrist etter avhendingsloven §4-10."Tidsskrift for Eiendomsrett, 11(2):117-149

Vis meg alle