-
Fagartikkel

Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill

mandag 4. juli 2016 - Ratib Lekhal

Ratib Lekhal har publisert en fagartikkel i Spesialpedagogikk

Sammendrag

Kunnskapen om jenter med et volds- og aggresjonsproblem er langt mer sparsom enn tilsvarende vansker hos gutter. Denne studien utnytter data fra 9442 elever, hvorav 60 jenter og 254 gutter er definert til å ha voldelig atferd, for å undersøke hva som kjennetegner jenter som viser voldelig atferd. Resultatene viste blant annet at jenter med voldelig atferd trives dårligere, føler seg mer isolert og opplever sitt klassemiljø og relasjoner til medlever dårligere enn det gutter med voldelig atferd gjør. Resultatene og praktiske implikasjoner diskuteres i lys av relevant litteratur og tidligere forskning.

Faldet, Ann-Cathrin og Ratib Lekhal. 2016. "Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill." Spesialpedagogikk, 3(3):51-64

Vis meg alle