Faculty Handbook - Associate Dean

Kontinuasjonseksamener Bachelor

Kontinuasjonseksamener - Bachelor


Vedtak i UUV Bachelor 19.04.2010 (sak UUV 04/4/10) for frie valgkurs og 11.04.2016 (sak UUV 06/3/16) for programkurs

Kontinuasjon for programkurs

Alle programkurs skal ha kontinuasjon hvert semester dersom eksamensformen tillater det (UUV 06/3/16).

Kontinuasjon for frie valgkurs

Prinsipper for kontinuasjonstilbud for valgkurs som utgår fra kursporteføljen:
Dersom et valgkurs utgår helt, skal det ifølge forskrift tilbys kontinuasjonseksamen to ganger. Ettersom man ikke alltid vet om et kurs utgår permanent eller midlertidig fra valgkursporteføljen, så settes det opp kontinuasjon hvert studieår i kursets normalsemester og ikke hvert semester, slik at kurs som utgår ett år for så å komme tilbake året etter, ikke får uforholdsmessig mange eksamensgjennomføringer.

Det anbefales at studenter som ønsker å ta et nytt valgkurs etter at det opprinnelige kurset har utgått permanent eller midlertidig, får mulighet til det (UUV 04/4/10).