Faculty Handbook - Foreleser

Klage på undervisning

Studentene benytter digitalt skjema når de vil klage på undervisning eller forhold knyttet til undervisningen.

Klage på undervisning

BI har elektronisk skjema for klage på undervisning eller forhold knyttet til undervisningen.

Hvorfor et klageskjema?

- Studentene har én person å forholde seg til og få svar fra
- Tydelig rollefordeling - saken behandles der ansvaret liggger
- Ivaretar personvernet
- Standardisert og profesjonell saksbehandling av klager på undervisning
- Få oversikt over klager på undervisning

Studentene finner klageskjemaet på studentportalen. De bør lese om hvem som mottar klagen, hva som skjer med den etc. før de sender inn skjemaet.

Rutinen?

Kort fortalt:
studiesjefene mottar klageskjemaet, kategoriserer hva klagen gjelder, og sender så saken til den linjen som er ansvarlig. Studiesjefen er den som holder kontakten med og gir svar tilbake til studenten.

  • Studiesjef koordinerer dersom klagen inneholder punkter som omhandler flere kategorier, og sørger for at personvernet ivaretas.
  • Studiesjef er ansvarlig for å sende informasjon om saken til instituttleder som eier kurset.
  • Der det er relevant, har instituttlederen ansvar for å orientere kursansvarlig.
  • Klager som skal til instituttet skal gå direkte fra studiesjefen til instituttleder
  • Instituttledere har det overordnede ansvaret for klage på foreleser, da de er eiere av de faste faglige ressursene, samt kursene. Rapporterer en fast faglig ansatt personalmessig til Direktør på Campus, behandles klagen der.
  • Klage på timeforelesere skal behandles der kontrakten om undervisning er inngått.
    Studiesjef kan ikke delegere ansvaret til konsulenter (men kan be om støtte på utførelse)

Utfyllende rutinebeskrivelse finner du her (link)

Klagene kategoriseres

Studiesjefen kategoriserer hva klagen gjelder, og sender så saken til den linjen som er ansvarlig

Institutt
- selve undervisningen eller veiledningen?
- samsvaret mellom kursbeskrivelsen / forelesningsplanen og undervisning?
- arbeidskravene, pensum, vurderingsformen?
- forelesers aktivitet på itslearning?

Deans
- overlapp mellom studier?
- kvalitet på studiet generelt?
- nivå / kvalitet på opptak av med-studenter?

Administrasjonen:
- administrasjon / annet?

Hvem er mottagere av klageskjemaet?

Bachelor og Master fulltid
Oslo: Nils Øby (bachelor) og Nina Husjord (MSc)
Bergen: Christin Helberg, Anders Refsahl
Stavanger: Torill Aasland
Trondheim: Tore Resell

Executive
Gry Varre

PhD:
Ann-Christin Johnsgård