Faculty Handbook - Veileder

Personopplysninger

og bruk av bilde- og lydopptak i forskningsprosjekt

Om personopplysninger og
bruk  av bilde/lydopptak i forskningsprosjekt

Skal du samle opplysninger om personer i forbindelse med ditt forsknings-/studentprosjekt?
Skal du samle inn, registrere, behandle, eller lagre personopplysninger er ditt prosjekt sannsynligvis meldepliktig og du må fylle ut et meldeskjema og sende det til Personvernombudet for forskning. Meldeplikten er lovpålagt jf. personopplysningsloven og prosedyren med melding til NSD er bestemt av institusjonsledelsen. Se informasjon på portalen.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere en person. Direkte personidentifiserende opplysninger er navn, personnummer eller andre personlige kjennetegn. Indirekte personidentifiserende opplysninger er bakgrunnsopplysninger som kan gjøre det mulig å spore opplysningene tilbake til en enkeltperson, for eksempel bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, nasjonalitet, etc. Dersom du behandler slike opplysninger i ditt prosjekt, kan prosjektet være meldepliktig til personvernombudet. Meldeplikten foreligger selv om personopplysningene er erstattet med et nummer, en kode, fiktive navn eller lignende, som viser til en atskilt liste med personopplysningene.

Meldeplikt 

Bruk av bilde- og lydopptak kan også medføre meldeplikt dersom personopplysningene fra opptaket behandles eller lagres med elektroniske hjelpemidler (på pc som lyd- eller bildefil), eller transkripsjoner inneholder personopplysninger og behandles elektronisk (pc) eller transkripsjoner inneholder sensitive personopplysninger og systematiseres i et manuelt register

Selv om all rapportering fra prosjektet er anonym, kan prosjektet likevel være meldepliktig dersom det under arbeidet med prosjektet blir behandlet personopplysninger.

Vil du vite mer?