Faculty Handbook - veileder

Registrering av bacheloroppgaven

Frist for å levere skjemaet er 20. november.

Registrering av bacheloroppgave

De studenter som skal skrive bacheloroppgave fyller ut og leverer et "registreringsskjema for bacheloroppgave" på nett innen 20. november. Link til skjemaet finner de i studentportalen, sammen med annen informasjon om bacheloropppgaven.

I skjemaet oppgir de foreløpig tittel og tema. Dette danner så grunnlag for tildeling av veileder, og må godkjennes av faglig. 


Kursansvarlig får liste over studentene
Kursansvarlig får Excel-liste fra administrasjonen med oversikt over bacheloroppgaver i sitt fag rundt 1. desember. Denne kan benyttes for å fordele oppgavene på ulike faglige. 

Kursansvarlig kan også selv gå inn på en nettside for å se denne oversikten, framfor