Faculty Handbook - Veileder

Ulike typer veiledning

Ved Handelshøyskolen BI praktiseres veiledning noe forskjellig, men stort sett benyttes tre ulike former for veiledning:

Kollektiv veiledning

Den kollektive veiledningen legges vanligvis til slutten av semesteret. Det er opp til hver høyskoleforeleser hvordan han/hun vil gjennomføre denne veiledningen, men den vanligste prosedyren er at høyskoleforeleserne på fagseminar sammen blir enige om hvilken form veiledningen i det aktuelle kurset skal ha, og avklarer dette med den lokale studieleder/studiesjef.

Gruppeveiledning

Enkelte studiesteder praktiserer gruppeveiledning i stedet for kollektiv veiledning i enkelte kurs. Denne form for veiledning består i at studentveiledere sammen med høyskolelektor og/eller høyskoleforeleser veileder studentene med oppgaveløsning.

Individuell veiledning

Den individuelle veiledning blir avtalt mellom hver enkelt direktør og de som underviser.