Forskning

Finn institutt & forsknings­sentre

Nedenfor finner du en oversikt og enkel tilgang til alle BIs institutter og forskningssentre.

Institutter

Handelshøyskolen BI har organisert sin faglige virksomhet i åtte institutter. Forskningen dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner som hører innunder en moderne europeisk handelshøyskole. BIs vitenskapelige stab har en variert faglig bakgrunn.

Forskningssentre

For å ivareta kunnskapsutviklingen innen utvalgte sektorer og/eller temaer har Handelshøyskolen BI etablert flere forskningssentre. Disse er organisatorisk plassert under BIs institutter.

Forskningssenter

Fagsenter