Forskning

Finn institutt og forsknings­sentre

Nedenfor finner du en oversikt og enkel tilgang til alle BIs institutter og forskningssentre.

Institutter

Handelshøyskolen BI har organisert sin faglige virksomhet i åtte institutter. Forskningen dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner som hører innunder en moderne europeisk handelshøyskole. BIs vitenskapelige stab har en variert faglig bakgrunn.

Forskningssentre

Forskningssentre samler grupper av verdensledende forskere og leverer kontinuerlig fremragende forskning gjennom å studere en klart definert teori, fenomen eller kontekst.

Sentre

Sentre omfatter både grunnforskning og anvendt forskning for å studere grunnleggende samfunnsmessige utfordringer, teoretiske spørsmål og/ eller spesifikke økonomiske kontekster.