Forskningssenter

Centre for Creative Industries (BI:CCI)

Handelshøyskolen BI har opprettet et forskningssenter for kreativ næring for å fremme forskning og utdanning innenfor dette fagfeltet i Norge.

Professor

Anne-Britt Gran

Institutt for kommunikasjon og kultur

Anne-Britt Gran (Professor og leder av senteret) er utdannet humanist fra Universitetet i Oslo med teatervitenskap, idehistorie og sosiologi i fagkretsen. Gran har vært tilknyttet BI siden 1999, der hun har vært med på å utvikle bachelorprogrammet i Kultur og ledelse, som hun nå er faglig leder for. Gran har tidligere arbeidet på Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Århus, samt vært teaterkritiker og kommentator i Morgenbladet og medlem av Norsk kulturråds scenekunstutvalg. I 2007 startet hun kulturanalyseselskapet Perduco Kultur AS der hun var partner og daglig leder i fem år. Gran har forsket på blant annet kultursponsing, estetisering av økonomien, teaterorganisering, kulturpolitikk, digitalisering og digitalt kulturkonsum.

Førsteamanuensis

Tor Bang

Institutt for kommunikasjon og kultur

Tor Bang (Førsteamanuensis) er opprinnelig medieviter med en doktorgrad i politisk retorikk. Han har vært fast ansatt på Handelshøyskolen BI siden 1997, først som høyskolelektor ved Norges Markedshøyskole, der han også var leder for det pedagogisk-faglige teamet fra 2001 til 2005. Siden samlokaliseringen av BIs høyskoler til Campus Nydalen i 2005, har han vært tilknyttet Institutt for kommunikasjon og kultur. Bang har skrevet og redigert en rekke bøker om markedskommunikasjon  og medier, den siste Medieøkonomi: Konflikt og samspill med Mona Solvoll (2014). 

Professor

Christian Fieseler

Institutt for kommunikasjon og kultur

Christian Fieseler (Førsteamanuensis) har doktorgrad i økonomi fra University of St. Gallen i Sveits. Fiesler har jobbet som postdoktor ved St. Gallen, og ved Berkman Center for Internet and Society ved Harvard University. Hans forskningsinteresser er  sosiale medier, medialedelse og innovasjon, organisasjonskultur og digital kommunikasjon. For tiden jobber han med spørsmålet om hvordan individer og organisasjoner tilpasser seg de forandringer som nye sosiale medier medfører, og hvordan designe deltagende og inkluderende arenaer i det nye medieregimet.

Førsteamanuensis II

Terje Gaustad

Institutt for kommunikasjon og kultur

Terje Gaustad (Førsteamanuensis) har doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI, en avhandling om verdiskaping i amerikansk filmbransje. Siden 2005 har han vært fagansvarlig for filmbransjekurset på Kultur og ledelsesprogrammet. Han har også utviklet og er fagansvarlig for BIs executive program i Ledelse av film-, TV- og sceneproduksjon. Fra 1999 til 2004 arbeidet Gaustad som forsker på Senter for medieøkonomi på BI. Utover sitt akademiske arbeid har han bred erfaring fra internasjonal filmbransje. Gaustad leder i dag Vanquish Alliance Entertainment AG, et sveitsisk filmfinans- og produksjonsselskap som han var med på å grunnlegge i 2001.

Professor

Sigrid Røyseng

Institutt for kommunikasjon og kultur

Sigrid Røyseng (Professor) er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo med musikkvitenskap i fagkretsen. Hun har en doktorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen med en avhandling om kunstledelse og kulturpolitikk. Røyseng har siden høsten 2010 forelest på bachelorutdanningen i Kultur og ledelse. Hun har tidligere arbeidet ved Telemarksforsking, Høgskolen i Telemark og i FOU-seksjonen i Norsk kulturråd. Hun har publisert en rekke artikler, rapporter og bøker innen temaene kulturledelse, kulturelt entreprenørskap og kulturpolitikk. Blant annet redigerte hun boken Kulturelt entreprenørskap sammen med Per Mangset. Røyseng er redaktør for Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift.

Førsteamanuensis

Mona Kristin Solvoll

Institutt for kommunikasjon og kultur

Mona K. Solvoll (Førsteamanuensis) er utdannet medieviter fra UiO og har doktorgrad fra Handelshøyskolen BI med en avhandling om organisatorisk endring av NRK Sporten som allmennkringkaster. Hun har forelest på BI siden 2006 på bachelorprogrammet PR og markedskommunikasjon og på Journalistikk-programmet. Siden 2009 har Solvoll forsket på endringer i mediebransjen, og hun er i dag fagansvarlig for BIs executive program i Digital Kommunikasjonsledelse. Solvoll ga nylig ut boken Medieøkonomi: konflikt og samspill sammen med BI-kollega Tor Bang (2014).

Instituttleder

Gillian Warner-Søderholm

Institutt for kommunikasjon og kultur

Gillian Warner-Søderholm (Førsteamanuensis) er instituttleder for Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Hun har doktorgrad i cross cultural management fra Reading University. Hennes forskningsinteresser er interkulturell kommunikasjon, kultur, organisasjoner og samfunnet, med fokus på de nordiske landene. Warner-Søderholm vil også bidra med statistisk analyse i senterets kvantitative forskningsprosjekter. Som instituttleder, vil  hennes rolle i senteret inkludere koordinering av forskningsressurser.

Visiting phd candidate

Christian Winther Farstad

Institutt for kommunikasjon og kultur

Christian Winther Farstad (Doktorgradsstipendiat) har Bachelorgrad i Kultur og ledelse og Mastergrad i organisasjonspsykologi, begge fra Handelshøyskolen BI. Han har flere års erfaring som konsulent i næringslivet med ledelse som hovedfelt. Han har også undervisningserfaring i kulturledelse og organisasjons psykologi fra Handelshøyskolen BI, Barratt Due Musikkinstitutt og Gateway College (New York). I tillegg er Farstad utøvende musiker på akkordeon/trekkspill. Han har konserter både nasjonalt og internasjonalt og samarbeider med en rekke profilerte artister.

Professor

Peder Inge Furseth

Institutt for kommunikasjon og kultur

Peder Inge Furseth (Førsteamanuensis) er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Oslo med doktorgrad i sosiologi og embetseksamen i samfunnsøkonomi. Han har vært ansatt på BI siden 2000, der han er fagansvarlig for master of management-programmet Nyskaping og kommersialisering. Han arbeidet ved Norges Varehandels Høyskole fra 1994-2000. Furseths forskningstema er innovasjonsstrategier, tjenester, kultur, og verdiskaping. Hans spesialitet er å kombinere etterutdanning med forskning, workshops, og profesjonelle nettverk.  Han har laget årlige seminarer i Oxford og Silicon Valley siden 1999. Furseth ledet det NFR-finansierte forskningsprosjektet 'Verdi-drevet serviceinnovasjon', som blant annet resulterte i bøkene 'Innovation in an Advanced Consumer Society' (Oxford University Press 2016), Innovation and Culture in Public Services (Edward Elgar 2016), og Innovating in a Service-Driven Economy (Palgrave Macmillan 2015).

Førsteamanuensis

Irina Eidsvold-Tøien

Institutt for rettsvitenskap og styring

Irina Eidsvold Tøien (Førsteamanuensis) Dr. juris (PhD) Irina Eidsvold Tøien har nylig skrevet doktorgradsarbeid på Universitetet i Oslo, i opphavsrett: «Skapende, utøvende kunstnere». Hovedspørsmålet hun reiser i oppgaven er hvorvidt de utøvendes fortolkninger (utøverprestasjonen) innfrir kravet til «åndsverk» og kan beskyttes av opphavsretten. Dette bekrefter hun i arbeidet. Irina har tidligere vært juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og advokat med immaterialrett som hovedarbeidsområde. Hun har også utdannelse som skuespiller fra Statens teaterhøgskole (1982-85), og jobber fortsatt som skuespiller innimellom. Eidsvold Tøien er i dag ansatt som førsteamanuensis på BI. I tillegg til å undervise i kurset Jus for kreative næringer på bachelorprogrammet i Kultur og ledelse, deltar hun for tiden i Digitization and Diversity. Her arbeider hun i filmgruppa, sammen med Terje Gaustad og Monica Viken.

Øyvind Torp er forsker ved BI Centre for Creative Industries, hvor han jobber med utredning, forskning, analyse og evaluering innenfor kreative næring. Han er også tilknyttet forskningsprosjektet Digitization and Diversity som analytiker og er timeforeleser i bachelorprogrammet Creative Industries Management. Torp er utdannet fra Handelshøyskolen BI med bachelorgrad i Kultur og ledelse og master of science i Strategisk markedsføringsledelse.

Eksterne samarbeidspartnere