Forskningssenter

Senter for anvendt makro- og petroleums­økonomi (CAMP)

Formålet med CAMP er å utføre forskning og utredning på et høyt faglig nivå i makroøkonomi, med særlig vekt på empirisk forskning om samspillet mellom makroøkonomi og petroleumsøkonomi.

All aktivitet fra dette senteret vil bli publisert på de engelske sidene.

Prorektor, Professor

Hilde Christiane Bjørnland

Forskning og fagressurser stab Institutt for samfunnsøkonomi

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: +47 46 41 00 00