Forskningssenter

Senter for bedriftens samfunnsansvar

Senter for bedriftens samfunnsansvar ønsker å bidra til oppbyggingen av et norsk kompetansenettverk på fagfeltet bedriftens samfunnsansvar.

Senter for bedriftens samfunnsansvar (CSR) har som mål å fremme et samfunnsansvarlig næringsliv gjennom forskning, undervisning og aktivt samarbeid med næringsliv, myndigheter og interesseorganisasjoner.

Senteret ønsker å bidra til oppbyggingen av et norsk kompetansenettverk på fagfeltet bedriftens samfunnsansvar.

Professor

Atle Midttun

Forskning og fagressurser Institutt for rettsvitenskap

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 OSLO

Sentralbord: 46 41 00 00
E-post: ccr@bi.no

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Se hvilke seminar sentret gjennomfører.

Tilknytning

Dette senteret er tilknyttet Institutt for rettsvitenskap.