Senter

Senter for bedriftens samfunnsansvar

Senter for bedriftens samfunnsansvar ønsker å bidra til oppbyggingen av et norsk kompetansenettverk på fagfeltet bedriftens samfunnsansvar.

Senter for bedriftens samfunnsansvar (CSR) har som mål å fremme et samfunnsansvarlig næringsliv gjennom forskning, undervisning og aktivt samarbeid med næringsliv, myndigheter og interesseorganisasjoner.

Senteret ønsker å bidra til oppbyggingen av et norsk kompetansenettverk på fagfeltet bedriftens samfunnsansvar.

Professor

Atle Midttun

Institutt for rettsvitenskap og styring
Professor

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Institutt for rettsvitenskap og styring
Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Se hvilke seminar sentret gjennomfører.

Ingen aktiviteter i denne tidsperioden.