Frokostseminar

Hvordan måle og sikre god samhandling i bygg- og anleggsprosjekter?

Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI har gleden av å invitere til frokostseminar.

Seminaret tar utgangspunkt i en kjent problemstilling i de fleste bygg- og anleggsprosjekter (BA): Hvordan få til god samhandling i prosjektet? Vi ser nærmere på en viktig forutsetning for god samhandling, nemlig kvaliteten på relasjonene mellom menneskene og rollene i prosjektet, og hvordan denne kan måles og styrkes. Vi starter med et innlegg av Professor Jody Gittel fra The Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University, Boston, som for tiden besøker BI. Hun er en av verdens fremste eksperter på koordinering i mellom-menneskelige relasjoner i arbeidsprosesser, og har utviklet perspektivet Relational Coordination (http://rcrc.brandeis.edu/). Perspektivet er basert på en rekke studier fra ulike sektorer, deriblant flybransjen og sykehussektoren. Hovedbudskapet er at i arbeidsprosesser som kjennetegnes av høy grad av gjensidig avhengighet mellom mennesker og de rollene de innehar, må man først og fremst fokusere på den relasjonelle kvaliteten mellom disse for å få gode resultater. En arbeidsrelasjon har høy kvalitet når den er kjennetegnet av at de som er involverte deler mål og kunnskap, at de har gjensidig respekt for hverandre og at kommunikasjonen mellom dem er hyppig, foregår til riktig tid, er presis og problemløsende. Etter innlegget vil vi diskutere hvordan et slikt perspektiv på samhandling kan anvendes i byggeprosjekter i Norge, og hvordan man kan måle og styrke kvaliteten på relasjoner mellom mennesker og roller i prosjekter.

Praktisk info

 • Tid:16. mars 2017 08:00 - 10:30
 • Sted:Handelshøyskolen BI, Oslo
 • Pris:Gratis
 • Påmeldingsfrist:13 mars
 • Kontakt:Lena Bygballe

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Frokost

  Frokost serveres fra 08.00-08.30.

 • Velkommen

 • Relational coordination and high performing work systems

 • Hvordan måle og sikre kvaliteten på relasjoner mellom mennesker og roller i norske BA-prosjekter?

 • Diskusjon

  Hvordan kan et slikt Relational Coordination perspektiv på relasjoner bidra til å sikre bedre samhandling i norske BA-prosjekter?