Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Vi ønsker velkommen til Klima 2050 temasamling om beslutningsprosesser knyttet til klimatilpasning, og nærmere bestemt overvannshåndtering i urbane strøk.

Tid og sted: 24. september fra 16.00-18.00, Handelshøyskolen BI Nydalen

For mer informasjon, se HER.