Lean Construction Norge

Arrangementer og kurs

LC-NO arrangerer fagdager, seminarer og bedrifts- og prosjektbesøk, både i egen regi og i samarbeid med andre. Vi informerer også om andre eksterne arrangementer og kurs, som er relevante for LC-NO.

Kommende LC-NO arrangementer 2018

I høst planlegger vi seminarer med fokus på systematisk ferdigstillelse og hva lean construction betyr for håndverkeren.

I desember arrangerer Veidekke i samarbeid med LC-NO sluttseminar for forskningsprosjektet Quality and Learning in Construction Production (QLCP), der blant andre Iris Tommelein fra Berkeley kommer.  

Tid og sted:       18. desember i Trondheim

 

Mer informasjon følger!

 

LC-NO arrangementer 2018

31. mai. Årsmøte og seminar om industrialisering.

LC-NO arrangerte årsmøte og seminar om industrialisering, 31. mai. Vi fikk presentasjoner av Lars Abrahamsen fra Sykehusbygg, som gikk igjennom industrialiseringskonseptet og hvilken rolle byggherrene spiller, Odd Arve Fuglem fra Skanska, som fortalte om hvilke barrierer han ser for å ta industrialiseringskonseptet videre og hvorfor industrialisering er interessant, og til slutt Anna Swärd fra BI, som presenterte en studie av relasjonell koordinering og samhandlingskvalitet. Presentasjonene ble videre brukt som utgangspunkt for gruppearbeid og diskusjon om hvordan industrialisering kan gjøres til et gangbart forretningskonsept i den norske BAE-næringen. Presentasjoner blir lagt ut fortløpende.

Lars Abrahamsen - Industrialiserte byggemetoder

Odd Arve Fuglem - Barrierer for industrialisering

Anna Swärd - Relasjonell koordinering og samhandlingskvalitet 

 

19. mars.  LC-NO seminar om lean i Bispevika

19. mars arrangerte LC-NO i samarbeid med AF Gruppen og Norconsult et seminar om lean prosjektering og prosjektutvikling i Bispevika, Oslo. Presentasjoner kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

 

Eksterne arrangementer

  • Bygg 21 arrangerer frokostmøte om hvordan å redusere risiko og usikkerhet i byggeprosjekter 6. juni. For mer info og muligheter for påmelding, se HER.

 

  • IGLC 2018: The 26th annual conference of the International Group for Lean Construction - IGLC 2018 is to be held in Chennai, India from 16th to 22nd July, 2018. Deadline for full papers extended to 28. February.

 

Eksterne kurs