Lean Construction Norge

Arrangementer og kurs

LC-NO arrangerer fagdager, seminarer og bedrifts- og prosjektbesøk, både i egen regi og i samarbeid med andre. Vi informerer også om andre eksterne arrangementer og kurs, som er relevante for LC-NO.

Kommende LC-NO arrangementer 2019

  • 28. mars: LC-NO inviterer i samarbeid med AF og Team Bispevika til seminar om hvordan å få økt produktivitet i komplekse byggeprosjekter ved hjelp av LEAN og innovasjonsledelse. Se lenke HER, for mer informasjon og mulighet for påmelding.
  • 11. april: LC-NO inviterer i samarbeid med NTNU til seminar i Trondheim med Dr. Glenn Ballard, som vil snakke om Taktplanlegging og Last Planner. Se lenke HER, for mer informasjon og mulighet for påmelding.
  • 24. mai: LC-NO inviterer til årsmøte og seminar der vi presenterer en knippe spennende masteroppgaver og får høre virksomheter presentere behov og idéer til nye oppgaver.
  • 13. juni: LC-NO inviterer i samarbeid med Norconsult til seminar om hva Lean betyr for rådgiverbransjen.

Mer informasjon og muligheter for påmelding til disse seminarene blir lagt ut fortløpende.

 

 

LC-NO arrangementer 2019

  • 5. februar. LC-NO arrangerte seminar om akkordbasert lønn, produktivitet og lean construction. Vi fikk mange spennende innlegg, blant annet fra BNL og Fellesforbundet, som fortalte om forarbeidet de nå gjør for å revitalisere akkorden. Vi fikk også høre Veidekke Trondheim fortelle om sine erfaringer, før Anders Dysvik fra BI presenterte hva forskningen sier om motivasjon og hvilken rolle penger spiller. Innlederne stilte til paneldebatt, og vi fikk en god diskusjon som belyste både utfordringene og mulighetene ved dette lønnssystemet. Presentasjonene finnes under:

LC-NO velkommen og innledning ved Fredrik Svalestuen og Bo-Terje Kalsaas

En modernisering og revitalisering av akkordlønnssystemet ved Eirik Gjelsvik, BNL/Backe

En modernisering og revitalisering av akkordlønnssystemet ved Per Skau, Fellesforbundet

Hva er erfaringen med akkordbasert lønn? ved Odd Andre Olsen og Knut Inge Opheim

Hva er effektive former for motivasjon og hvilken rolle spiller penger for disse? ved Anders Dysvik, BI

LC-NO arrangementer 2018

  • 18. desember. Veidekke seminar om kvalitetssystemer basert på forskningsprosjektet Quality and learning in construction production (QLCP) seminar.

Veidekke arrangerte seminar om fremtidens kvalitetssystem basert på forskningsprosjektet Quality and Learning in Construction Production.

  • 6. desember. LC-NO seminar om systematisk ferdigstillelse.

LC-NO arrangerte seminar om lean systematisk ferdigstillelse hos Bravida i Trondheim, 6. desember. Over 20 personer fra nettverket deltok. De fikk høre Ingvald Grindheim fra Lean Konsept Management og Harald Hasfjord fra Sykehusbygg fortelle om sine erfaringer med systematisk ferdigstillelse. I tillegg presenterte Gjermund Tomasgard Virtual House, og Jan Alexander Langlo fra NTNU fortalte om den nye kunnskapsarenaen Ferdig! Etter innleggene, jobbet deltakerne med problemstillingen i World Café, der ulike aktørers bidrag til systematisk ferdigstillelse ble belyst og diskutert.

Ingvald Grindheim: Lean Construction og Systematisk Ferdigstillelse

Gjermund Tomasgard: Virtual House

Harald Hasfjord: Systematisk Ferdigstillelse - Hva kan byggherren bidra med?

Jan Alexander Langlo: Ferdig! En kunnskapsarena for systematisk ferdigstillelse. 

World Café

Oppsummering: Byggherre, Entreprenør, Rådgiver/arkitekt og Ulike faser

  • 31. mai. Årsmøte og seminar om industrialisering.

LC-NO arrangerte årsmøte og seminar om industrialisering, 31. mai. Vi fikk presentasjoner av Lars Abrahamsen fra Sykehusbygg, som gikk igjennom industrialiseringskonseptet og hvilken rolle byggherrene spiller, Odd Arve Fuglem fra Skanska, som fortalte om hvilke barrierer han ser for å ta industrialiseringskonseptet videre og hvorfor industrialisering er interessant, og til slutt Anna Swärd fra BI, som presenterte en studie av relasjonell koordinering og samhandlingskvalitet. Presentasjonene ble videre brukt som utgangspunkt for gruppearbeid og diskusjon om hvordan industrialisering kan gjøres til et gangbart forretningskonsept i den norske BAE-næringen. Presentasjoner blir lagt ut fortløpende.

Lars Abrahamsen - Industrialiserte byggemetoder

Odd Arve Fuglem - Barrierer for industrialisering

Anna Swärd - Relasjonell koordinering og samhandlingskvalitet 

 

19. mars.  LC-NO seminar om lean i Bispevika

19. mars arrangerte LC-NO i samarbeid med AF Gruppen og Norconsult et seminar om lean prosjektering og prosjektutvikling i Bispevika, Oslo. Presentasjoner kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

 

Eksterne arrangementer

  •  International Group of Lean Construction Conference (IGLC) 2019 arrangeres 1-7 juli i Dublin. Se lenke HER for mer informasjon.
  • Solstrandkonferansen arrangeres for tiende gang 31. januar til 1. februar 2019 på Solstrand utenfor Bergen. Temaet er lean og VDC i byggebransjen. Se lenke HER for mer informasjon og muligheter for påmelding.

Eksterne kurs