Lean Construction Norge

Arrangementer og kurs

LC-NO arrangerer fagdager, seminarer og bedrifts- og prosjektbesøk, både i egen regi og i samarbeid med andre. Vi informerer også om andre eksterne arrangementer og kurs, som er relevante for LC-NO.

Kommende LC-NO arrangementer 2018

I høst er det to seminarer vi ønsker å invitere til:

  • 6. desember arrangerer LC-NO en workshop om systematisk ferdigstillelse hos Bravida i Trondheim. Fokuset her er å få til en god diskusjon på hva systematisk ferdigstillelse betyr, og hva det krever i ulike faser og fra ulike perspektiver.

For mer informasjon og mulighet for påmelding, se lenke HER.

  • 18. desember inviterer Veidekke til et seminar om kvalitet knyttet til forskningsprosjektet Quality and Learning in Construction Production (QLCP), der blant andre Iris Tommelein fra Berkeley kommer.  Hensikten med seminaret er å sette fokus på hvorfor og hvordan man kan jobbe mer systematisk med kvalitet.

For mer informasjon og mulighet for påmelding, se lenke HER.

 

LC-NO arrangementer 2018

31. mai. Årsmøte og seminar om industrialisering.

LC-NO arrangerte årsmøte og seminar om industrialisering, 31. mai. Vi fikk presentasjoner av Lars Abrahamsen fra Sykehusbygg, som gikk igjennom industrialiseringskonseptet og hvilken rolle byggherrene spiller, Odd Arve Fuglem fra Skanska, som fortalte om hvilke barrierer han ser for å ta industrialiseringskonseptet videre og hvorfor industrialisering er interessant, og til slutt Anna Swärd fra BI, som presenterte en studie av relasjonell koordinering og samhandlingskvalitet. Presentasjonene ble videre brukt som utgangspunkt for gruppearbeid og diskusjon om hvordan industrialisering kan gjøres til et gangbart forretningskonsept i den norske BAE-næringen. Presentasjoner blir lagt ut fortløpende.

Lars Abrahamsen - Industrialiserte byggemetoder

Odd Arve Fuglem - Barrierer for industrialisering

Anna Swärd - Relasjonell koordinering og samhandlingskvalitet 

 

19. mars.  LC-NO seminar om lean i Bispevika

19. mars arrangerte LC-NO i samarbeid med AF Gruppen og Norconsult et seminar om lean prosjektering og prosjektutvikling i Bispevika, Oslo. Presentasjoner kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

 

Eksterne arrangementer

  •  International Group of Lean Construction Conference (IGLC) 2019 arrangeres 1-7 juli i Dublin. Se lenke HER for mer informasjon.
  • Solstrandkonferansen arrangeres for tiende gang 31. januar til 1. februar 2019 på Solstrand utenfor Bergen. Temaet er lean og VDC i byggebransjen. Se lenke HER for mer informasjon og muligheter for påmelding.

Eksterne kurs