Lean Construction Norge

Arrangementer og kurs

LC-NO arrangerer fagdager, seminarer og bedrifts- og prosjektbesøk, både i egen regi og i samarbeid med andre. Vi informerer også om andre eksterne arrangementer og kurs, som er relevante for LC-NO.

Kommende LC-NO arrangementer 2019

første seminar i 2019:

  • 5. februar: LC-NO inviterer til et seminar om akkordbasert lønn og hvordan det påvirker produktivitet og lønn på byggeplass.

 Mer informasjon og muligheter for påmelding finner du HER.

Kommende arrangementer og seminarer:

  • 28. mars: LC-NO inviterer i samarbeid med AF til seminar i Bispevika om Value Stream Mapping, måling og lean construction.
  • 24. mai: LC-NO inviterer til årsmøte og seminar der vi presenterer en knippe spennende masteroppgaver og får høre virksomheter presentere behov og idéer til nye oppgaver.
  • 13. juni: LC-NO inviterer i samarbeid med Norconsult til seminar om hva Lean betyr for rådgiverbransjen.

Mer informasjon og muligheter for påmelding til disse seminarene blir lagt ut fortløpende.

 

 

LC-NO arrangementer 2018

  • 18. desember. Veidekke seminar om kvalitetssystemer basert på forskningsprosjektet Quality and learning in construction production (QLCP) seminar.

Veidekke arrangerte seminar om fremtidens kvalitetssystem basert på forskningsprosjektet Quality and Learning in Construction Production.

  • 6. desember. LC-NO seminar om systematisk ferdigstillelse.

LC-NO arrangerte seminar om lean systematisk ferdigstillelse hos Bravida i Trondheim, 6. desember. Over 20 personer fra nettverket deltok. De fikk høre Ingvald Grindheim fra Lean Konsept Management og Harald Hasfjord fra Sykehusbygg fortelle om sine erfaringer med systematisk ferdigstillelse. I tillegg presenterte Gjermund Tomasgard Virtual House, og Jan Alexander Langlo fra NTNU fortalte om den nye kunnskapsarenaen Ferdig! Etter innleggene, jobbet deltakerne med problemstillingen i World Café, der ulike aktørers bidrag til systematisk ferdigstillelse ble belyst og diskutert.

Ingvald Grindheim: Lean Construction og Systematisk Ferdigstillelse

Gjermund Tomasgard: Virtual House

Harald Hasfjord: Systematisk Ferdigstillelse - Hva kan byggherren bidra med?

Jan Alexander Langlo: Ferdig! En kunnskapsarena for systematisk ferdigstillelse. 

World Café

Oppsummering: Byggherre, Entreprenør, Rådgiver/arkitekt og Ulike faser

  • 31. mai. Årsmøte og seminar om industrialisering.

LC-NO arrangerte årsmøte og seminar om industrialisering, 31. mai. Vi fikk presentasjoner av Lars Abrahamsen fra Sykehusbygg, som gikk igjennom industrialiseringskonseptet og hvilken rolle byggherrene spiller, Odd Arve Fuglem fra Skanska, som fortalte om hvilke barrierer han ser for å ta industrialiseringskonseptet videre og hvorfor industrialisering er interessant, og til slutt Anna Swärd fra BI, som presenterte en studie av relasjonell koordinering og samhandlingskvalitet. Presentasjonene ble videre brukt som utgangspunkt for gruppearbeid og diskusjon om hvordan industrialisering kan gjøres til et gangbart forretningskonsept i den norske BAE-næringen. Presentasjoner blir lagt ut fortløpende.

Lars Abrahamsen - Industrialiserte byggemetoder

Odd Arve Fuglem - Barrierer for industrialisering

Anna Swärd - Relasjonell koordinering og samhandlingskvalitet 

 

19. mars.  LC-NO seminar om lean i Bispevika

19. mars arrangerte LC-NO i samarbeid med AF Gruppen og Norconsult et seminar om lean prosjektering og prosjektutvikling i Bispevika, Oslo. Presentasjoner kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

 

Eksterne arrangementer

  •  International Group of Lean Construction Conference (IGLC) 2019 arrangeres 1-7 juli i Dublin. Se lenke HER for mer informasjon.
  • Solstrandkonferansen arrangeres for tiende gang 31. januar til 1. februar 2019 på Solstrand utenfor Bergen. Temaet er lean og VDC i byggebransjen. Se lenke HER for mer informasjon og muligheter for påmelding.

Eksterne kurs