LC-NO arrangementer og seminarer

Arrangementer 2018

Her finner du informasjon om seminarer og andre arrangementer som kan være av interesse for LC-NO medlemmer.

LC-NO arrangerte årsmøte 2018 og seminar om industrialisering den 31. mai, med ca. 20 deltakere. På seminaret fikk vi først presentert synspunkter og erfaringer fra industrialiserte byggeprosesser fra byggherresiden v/Lars Abrahamsen fra Sykehusbygg og deretter en presentasjon fra entreprenørsiden v/Odd Arve Fuglem fra Skanska. Fokuset var på hvilke barrierer man møter, og hva som skal til for å få til industrialisering. Vi fikk til slutt en presentasjon av relasjonell koordinering og samhandlingskvalitet v/Anna Swärd fra BI. Seminaret ble avsluttet med gruppearbeid og diskusjoner om hvor vi er i dag, hvilke utfordringer og muligheter som ligger i industrialisering som forretningskonsept. Presentasjoner fra seminaret blir lagt ut fortløpende.

Lars Abrahamsen

Odd Arve Fuglem

Anna Swärd

Bygg 21 arrangerer frokostmøte om hvordan å redusere risiko og usikkerhet i byggeprosjekter 6. juni. For mer info og muligheter for påmelding, se HER.