Velkommen til LC-NO seminar om akkordbasert lønn, produktivtet og lean

Er akkordbasert lønn en driver eller barriere for produktivitet og lean på byggeplass?

LC-NO inviterer til seminar

BA-næringen er kjent for å operere med akkordbasert lønn, men det er delte meninger om denne typen lønnsystem. I dette seminaret, tar vi for oss hvordan akkordbasert lønn påvirker produktivitet og lean på byggeplass, og vi får mange spennende innlegg og muligheter for diskusjon.

Fellesforbundet og BNL gjennomfører et forprosjekt i samsvar med føringene fra tariffoppgjøret 2018.  Målet er å utvikle et akkordlønnssystem som partene fortsatt skal eie, som fremmer selvstendighet og vektlegger produktivitet. Partene er enige om  å finne frem til et overordnet system som er anvendelig og kan brukes og tilpasses på den enkelte bedrift. Representanter fra partene vil redegjøre for hva status er ift dette arbeidet på seminaret.

Vi får også et innlegg fra Veidekke om deres erfaringer samt et spennende innlegg fra en av Norges fremste eksperter på motivasjon, BI-professor Anders Dysvik.

Til slutt diskuterer vi det store spørsmålet: Hva er fordelene og ulempene med akkordbasert lønn, og er dette systemet en driver eller barriere for produktivitet og lean på byggeplass?

Praktisk info

  • Tid:tirsdag 5. februar 2019 09.00 - 12.00
  • Sted:BI Nydalen
  • Pris:Gratis for alle LC-NO medlemmer
  • Påmeldingsfrist:4. februar før kl. 12.00
  • Kontakt:Lena E. Bygballe (lena.bygballe@bi.no)

Agenda

  • Velkommen v/Fredrik Svalestuen (Veidekke) og Bo-Terje Kalsaas (UiA) - styremedlemmer LC-NO
  • En modernisering og revitalisering av akkordlønnsystemet v/Per Skau (Fellesforbundet) og Eirik Gjelsvik (BNL og Backe)
  • Hva er erfaringene med akkordbasert lønn? v/ Veidekke
  • Hva er effektive former for motivasjon og hvilken rolle spiller penger for disse? v/Anders Dysvik (BI)
  • Panel og diskusjon: Hva er fordelene og ulempene med akkordbasert lønn, og er dette systemet en driver eller barriere for produktivitet og lean på byggeplass?

Etter seminaret blir det servert enkel lunsj  og det blir mulighet for fortsatt uformell diskusjon om temaet.