Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

 • Veronika Gulsett og Per Johan Jentz

  New Procurement Approaches Facilitating Collaboration in the Construction Industry

  Veronika Gulsett og Per Johan Jentz har skrevet en masteroppgave ved BI om nye innkjøpsmodeller for bedre samarbeid i byggenæringen. De har brukt Bispevika som case, der innkjøp har vært et verktøy for å bedre samarbeidet mellom aktørene i prosjektet.

  Oppgaven kan lastes ned HER.

 • fredag 8. mars 2019 - Frokostseminar 27. mars om samhandling og relasjoner i BA-prosjekter

  Nytt frokostseminar 27. mars i seminarrekken om samhandling og relasjoner i BA-prosjekter.

  Les mer

  Dagens hovedinnleder er Dr. John Paul Stephens fra Weatherhead School of Management ved Case Western Reserve University, som vil snakke holde et innlegg med tittel: Scaffolding relationships and communication for coordination in Complex Construction Projects.
   

 • mandag 17. desember 2018 - Ny medarbeider ved senteret innen Klima 2050

  Liselotte Seljom er ansatt som vitenskapelig assistent på forskningsprosjektet Klima 2050 i 2 år.

  Les mer

  Liselotte er nyutdannet samfunnsøkonom fra UiO, og skal jobbe med samfunnsøkonomiske analyser innen Klima 2050, med spesielt fokus på kost-nytteanalyser av investeringer i klimatilpasningstiltak. Dette er en viktig del av BIs bidrag inn i Klima 2050.

 • mandag 17. desember 2018 - Ny formidlingsartikkel: Vilt og vått. Kan temmes.

  Professor Ragnhild Kvålshaugen har sammen med masterstudentene Anniken Salvesen og Jule Eriksen Berg publisert en formidlingsartikkel i BI Business Review, med basis i sistnevntes masteroppgave innenfor forskningsprosjektet SFI Klima 2050.

  Les mer

  Formidlingsartikkelen ble først publisert som et debattinnlegg i Dagsavisen 13. desember 2018.

  Referanse til masteroppgaven: Salvesen, Anniken & Eriksen Berg, Julie (2018): Falling Between The Silos: Fragmentation in Roles and Responsibilities Creates Barriers to Climate Adaptation. A Case Study of Stormwater Management in the Municipality of Oslo. Master of Science thesis. BI Norwegian Business School. Veileder: professor Ragnhild Kvålshaugen ved Handelshøyskolen BI. Studien er gjort som en del av forskningsprosjektet Klima 2050.