Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

 • Malena Havenvid, Åse Linné, Lena E. Bygballe and Chris Harty

  The Connectivity of Innovation in the Construction Industry

  Ny bok om innovasjon i byggenæringen.

  Denne boka er et resultat av et forskningsnettverkssamarbeid - European Network of Research on Innovation in Construction (ENRIC), som har samlet forskere fra 7 Europeiske land i en seminarserie, der fokuset har vært å dele og utvikle ny kunnskap om innovasjon i byggenæringen. Boka har 15 kapitler, og fokuserer på hvordan innovasjon i byggenæringen kan forstås gjennom begrepet 'connectivity' på flere nivåer.

  Se lenke til Routledge HER for mer informasjon om boka.

 • fredag 23. august 2019 - PhD stipend innenfor nye gjennomføringsmodeller og IPD

  BIs Senter for byggenæringen har et ledig PhD stipend innenfor nye gjennomføringsmodeller med spesielt vekt på Integrert Prosjektleveranse (IPD).

  Les mer

  Se lenke HER for mer informasjon om stillingen. Fristen for søknad er 10 september.

 • tirsdag 2. juli 2019 - Problemet er løsningen

  Styringsgruppa for BAE-programmet, der BIs senter for byggenæringen er representert reiser debatt om hva næringen skal fokusere på i en ny artikkel på bygg.no

 • torsdag 9. mai 2019 - To nye journalartikler ved senteret

  Det er publisert to nye journalartikler ved senteret:

  Les mer

  Bygballe, L. E., & Swärd, A. (2019). Collaborative Project Delivery Models and the Role of Routines in Institutionalizing Partnering. Project Management Journal, 50(2), 1-16.

  Cabiddu, F., Moreno, F., &  Lombardo, S. (2019). Toxic Collaborations: Co-Destroying Value in the B2B Context. Journal of Service Research, xx(xx), 1-15.

 • mandag 29. april 2019 - Torger Reve på Sammen2020

  Professor Torger Reve ved BI maner BAE-næringen til fortsatt felles løft

  Les mer

  Torger Reve holdt innlegg for 60 toppledere fra næringen, som  var samlet på Oslo Meet 25 april i forbindelse med Sammen2020. Dette er et initiativ fra BAE-rådet, som skal samle næringen om noen konkrete budskap.

  Les mer på bygg.no om Sammen2020 og Reves innlegg.

 • torsdag 28. mars 2019 - Ny medarbeider ved senteret

  Vi har fått en ny medarbeider ved senteret, Renate Kratochvil, som skal jobbe som post doktorstipendiat i tre år på forskningsprosjektet Digibuild, i regi Backegruppen.

 • torsdag 28. mars 2019 - Bygg 21 rapporter

  Bygg 21 overleverte de tre siste rapportene fra arbeidsgruppene til departementet, 18. mars. Ragnhild Kvålshaugen ved byggsenteret på BI har deltatt i gruppen som har arbeidet med samhandling. De anbefaler en rekke tiltak og prioriteringer for å få til bedre samhandling i BA-prosjektet.