Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

 • Malena Havenvid, Åse Linné, Lena E. Bygballe and Chris Harty

  The Connectivity of Innovation in the Construction Industry

  Ny bok om innovasjon i byggenæringen.

  Denne boka er et resultat av et forskningsnettverkssamarbeid - European Network of Research on Innovation in Construction (ENRIC), som har samlet forskere fra 7 Europeiske land i en seminarserie, der fokuset har vært å dele og utvikle ny kunnskap om innovasjon i byggenæringen. Boka har 15 kapitler, og fokuserer på hvordan innovasjon i byggenæringen kan forstås gjennom begrepet 'connectivity' på flere nivåer.

  Se lenke til Routledge HER for mer informasjon om boka.

 • torsdag 10. oktober 2019 - Store utfordringer krever samarbeid på kryss og tvers

  Prof. Ragnhild Kvålshaugen holdt et innlegg på Lederens verktøykasse på BI 4. oktober, der hun reflekterte over spørsmålet: Hvordan organiserer vi best for å løse komplekse utfordringer, og hva kreves av ledere for å skape produktivt samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser?

  Les mer

  Se lenke her for å se presentasjonen, som ble streamet.

 • tirsdag 2. juli 2019 - Problemet er løsningen

  Styringsgruppa for BAE-programmet, der BIs senter for byggenæringen er representert reiser debatt om hva næringen skal fokusere på i en ny artikkel på bygg.no

 • torsdag 28. mars 2019 - Bygg 21 rapporter

  Bygg 21 overleverte de tre siste rapportene fra arbeidsgruppene til departementet, 18. mars. Ragnhild Kvålshaugen ved byggsenteret på BI har deltatt i gruppen som har arbeidet med samhandling. De anbefaler en rekke tiltak og prioriteringer for å få til bedre samhandling i BA-prosjektet.