Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

 • Malena Havenvid, Åse Linné, Lena E. Bygballe and Chris Harty

  The Connectivity of Innovation in the Construction Industry

  Ny bok om innovasjon i byggenæringen.

  Denne boka er et resultat av et forskningsnettverkssamarbeid - European Network of Research on Innovation in Construction (ENRIC), som har samlet forskere fra 7 Europeiske land i en seminarserie, der fokuset har vært å dele og utvikle ny kunnskap om innovasjon i byggenæringen. Boka har 15 kapitler, og fokuserer på hvordan innovasjon i byggenæringen kan forstås gjennom begrepet 'connectivity' på flere nivåer.

  Se lenke til Routledge HER for mer informasjon om boka.

 • tirsdag 2. juli 2019 - Deltidsstudium i Offentlig Anskaffelser for Bærekraft og Innovasjon

  BI setter opp nytt kurs i Offentlig Anskaffelser for Bærekraft og Innovasjon, som er relevant for aktører i BAE-næringen.

  Les mer

  BI har i noen år tilbudt et kurs på deltid i Offentlige Anskaffelser, med fokus på jus. Nå er det utviklet et nytt kurs med et bredere fokus på Offentlige Anskaffelser for Bærekraft og iInovasjon. Dette inkluderer de lovmessige aspektene, men i tillegg selve innkjøpsprosessen, med leverandørutvelgelse, kontraktstyring,  kategoristyring og leverandørrelasjoner.

   

 • tirsdag 2. juli 2019 - Problemet er løsningen

  Styringsgruppa for BAE-programmet, der BIs senter for byggenæringen er representert reiser debatt om hva næringen skal fokusere på i en ny artikkel på bygg.no

 • torsdag 9. mai 2019 - To nye journalartikler ved senteret

  Det er publisert to nye journalartikler ved senteret:

  Les mer

  Bygballe, L. E., & Swärd, A. (2019). Collaborative Project Delivery Models and the Role of Routines in Institutionalizing Partnering. Project Management Journal, 50(2), 1-16.

  Cabiddu, F., Moreno, F., &  Lombardo, S. (2019). Toxic Collaborations: Co-Destroying Value in the B2B Context. Journal of Service Research, xx(xx), 1-15.

 • mandag 29. april 2019 - Torger Reve på Sammen2020

  Professor Torger Reve ved BI maner BAE-næringen til fortsatt felles løft

  Les mer

  Torger Reve holdt innlegg for 60 toppledere fra næringen, som  var samlet på Oslo Meet 25 april i forbindelse med Sammen2020. Dette er et initiativ fra BAE-rådet, som skal samle næringen om noen konkrete budskap.

  Les mer på bygg.no om Sammen2020 og Reves innlegg.

 • torsdag 28. mars 2019 - Ny medarbeider ved senteret

  Vi har fått en ny medarbeider ved senteret, Renate Kratochvil, som skal jobbe som post doktorstipendiat i tre år på forskningsprosjektet Digibuild, i regi Backegruppen.

 • torsdag 28. mars 2019 - Bygg 21 rapporter

  Bygg 21 overleverte de tre siste rapportene fra arbeidsgruppene til departementet, 18. mars. Ragnhild Kvålshaugen ved byggsenteret på BI har deltatt i gruppen som har arbeidet med samhandling. De anbefaler en rekke tiltak og prioriteringer for å få til bedre samhandling i BA-prosjektet.