Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senteret er grunnfinansiert av bedrifter og organisasjoner i næringen. I tillegg støtter flere aktører  forskningsprosjekter ved senteret og BI. Senteret har en referansegruppe som møtes fire ganger i året for å gi innspill til senterets aktiviteter.

Bedrifter og organisasjoner som støtter senteret

I tillegg til basisfinansiering av senteret, støtter Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser, som er knyttet til senteret.

Referansegruppen

  • Eirik Gjelsvik, konsernsjef, Backegruppen og leder av referansegruppen
  • Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm. dir., Statsbygg,
  • Øystein Thorup, adm. dir., Avantor
  • Daniel Kjørberg Siraj, konserndirektør, Obos
  • Grethe Bergly, regionsdirektør, Multiconsult
  • Henning Olsen, konserndirektør bygg, AF Gruppen
  • Birte Almeland, direktør forretningsutvikling, Veidekke Entreprenør
  • Jon Sandnes, adm. dir., BNL
  • Jan Arild Wathne, adm.dir., GK