Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senteret er grunnfinansiert av bedrifter og organisasjoner i næringen. I tillegg støtter flere aktører  forskningsprosjekter ved senteret og BI. Senteret har en referansegruppe som møtes fire ganger i året for å gi innspill til senterets aktiviteter.

Bedrifter og organisasjoner som støtter senteret

I tillegg til basisfinansiering av senteret, støtter Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser, som er knyttet til senteret.

Referansegruppen