Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

BI og senteret skal bidra til kompetanseutvikling i BAE-næringen, både gjennom lederprogrammer som er relevante og tilpasset næringen, og ved å bruke eksempler og caser fra næringen i BIs ordinære heltidsprogrammer som utdanner morgendagens ledere.

Executive Short Program

BI har en portefølje av korte lederprogrammer uten eksamen, som er relevante for BAE-næringen, blant annet i strategisk prosjektledelse, forhandlinger, offentlige anskaffelser, lean økonomistyring, osv. Se oversikt HER.  

Det planlegges også en rekke programmer rettet spesifikt mot BAE, og der vi adresserer verdiskaping, samhandling, innovasjon og digitalisering i denne næringen.

Det første programmet, En digital BAE næring: Teknologi og forretning i samspill  ble kjørt i London 24-26 april 2018, med 14 deltakere.

Det planlegges å kjøre dette programmet igjen våren 2019.

Andre programmer er også under planlegging, bl a i samhandlingsprosesser. Mer informasjon vil følge.

Relevant utdanning

Bachelor of Management

Relevant utdanning

Executive Master of Management

Masteroppgaver utført av heltidsstudenter

Masteroppgaven er en omfattende oppgave med teoretisk tyngde, men også av praktisk art. Vanligvis gjør studentene en empirisk analyse, basert på data fra praksis og koblet til teoretiske perspektiver.

Det å knytte til seg en studentgruppe krever tid og ressurser fra bedriftens side - med tid fra de ansatte som den viktigste. I tillegg kreves det åpenhet omkring det å levere fra seg informasjon og data som kan analyseres. Bedriftene vil også få mer ut av studentenes innsats dersom man på forhånd har tenkt endel rundt hvilke oppgaver som kunne være aktuelle. På den annen side er dette en unik mulighet for bedriftene å få utført arbeide man enten ikke har tid eller kompetanse til å gjøre selv.

Eksempler på MSC-oppgaver 2017/2018

I studieåret 2017/2018 er det seks masteroppgaver knyttet til senteret, der studenter innen spesialiseringsretningene strategi og logistikk skriver oppgaver om digitalisering, innkjøpsprosesser og klimatilpasning.

Bedrifter inviteres til å ta kontakt med senteret dersom det virker interessant å få en (eller flere) studentgrupper til å skrive oppgave for deres bedrift. BI tilbyr også et internship program, der studenter i sitt andre år på master tilbringer 8 uker i en bedrift.

Dersom dette er interessant, kontakt lena.bygballe@bi.no.