Forskningssentre

Senter for byggenæringen

BI Senter for byggenæringen er et forskningssenter som utvikler forskningsbasert kunnskap om den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE). Senteret er et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senteret skal bidra til kompetanseutvikling i BAE-næringen, både gjennom lederprogrammer som er relevante og tilpasset næringen, og ved å bruke eksempler og caser fra næringen i BIs ordinære heltidsprogrammer som utdanner morgendagens ledere.

Executive Short Program

BI har en portefølje av korte lederprogrammer uten eksamen, som er relevante for BAE-næringen, blant annet i strategisk prosjektledelse, forhandlinger, offentlige anskaffelser, lean økonomistyring, osv. Se oversikt HER.  

Det planlegges også programmer rettet spesifikt mot BAE, der vi adresserer verdiskaping, samhandling, innovasjon og digitalisering.

Det første programmet, En digital BAE næring: Teknologi og forretning i samspill  ble kjørt i London våren 2018, med 14 deltakere.

Det planlegges å kjøre dette programmet igjen høsten 2019.

Andre programmer er også under planlegging, bl a i samhandlingsprosesser. Mer informasjon vil følge.

Offentlig Anskaffelser

BI kjører kurs innen offentlige anskaffelser, som er relevante for BAE-næringen. Senteret har vært med og utviklet et nytt deltidsprogram på bachelornivå med fokus på offentlige anskaffelser for bærekraft og innovasjon. Dette er relevant for de som jobber både tilbuds- og etterspørselsiden i BAE-næringen, og innenfor både privat og offentlig sektor.

Se HER for mer informasjon. 

Relevant utdanning

Bachelor of Management

Relevant utdanning

Executive Master of Management

Masteroppgaver utført av heltidsstudenter

Masteroppgaven er en omfattende oppgave med teoretisk tyngde, men også av praktisk art, som kan hjelpe virksomheter til å få belyst viktige problemstillinger de står overfor.

Det å knytte til seg en studentgruppe kan gi verdifull kunnskap, men krever tid og ressurser fra bedriftens side - med tid fra de ansatte som den viktigste. I tillegg kreves det åpenhet omkring det å levere fra seg informasjon og data som kan analyseres.

Eksempler på MSC-oppgaver 2018/2019

I studieåret 2018/2019 er det fem masteroppgaver knyttet til senteret, der studenter innen spesialiseringsretningene strategi og logistikk skriver oppgaver om digitalisering av innkjøpsprosessen, usikkerhetsstyring i IPD-prosjekter, BIM, BVP og måling av Last Planner Performance.

Bedrifter inviteres til å ta kontakt med senteret dersom det virker interessant å få en (eller flere) studentgrupper til å skrive oppgave for deres bedrift. BI tilbyr også et internship program, der studenter i sitt andre år på master tilbringer 8 uker i en bedrift.

Dersom dette er interessant, kontakt lena.bygballe@bi.no.