Forskningssenter

Senter for eksperimentelle studier (CESAR)

Dette senteret ble opprettet i 2015 for å forske på eksperimentelle studier.

All aktivitet fra dette senteret vil bli publisert på de engelske sidene.

Leif Helland

Professor Institutt for samfunnsøkonomi +4746410579

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: +47 46 41 00 00