Current Challenges in Energy

Nye aktører og forretnings­modeller

BI Senter for energi inviterer til seminar om hvilke utfordringer og muligheter nye forretningsmodeller og aktører gir innen petroleum og elektrisitet, i samarbeid med Solenergiklyngen og Subsea Valley (SSV).

I petroleumsindustrien vil digitalisering, 'big data', robotisering og maskinlæring få enorme konsekvenser for oppstrøms olje- og gass feltutvikling og produksjon. For eksempel ved økende fjernstyring av produksjonsanlegg. Nøkkelspørsmål dreier seg blant annet om hvor store endringene blir, hva de krever av tilpasning fra etablerte aktører og hvilke nye forretningsmodeller og samhandlingsmønstre som vil bli dominerende.

I elektrisitets- og varmemarkedene frembringer nå det digitale skiftet raske teknologiendringer som muliggjør desentrale løsninger side om side med de tradisjonelle. Denne delen av seminaret vil belyse konsekvensene og hvordan nye og gamle systemer kan spille sammen. Et nøkkelspørsmål er hvor distruptive de nye forretninsmodellene er og hvordan de påvirker markeder og konvensjonelle aktørers økonomi. Et annet sentralt spørsmål er hvordan de konvensjonelle aktørene kan respondere.

Praktisk info

 • Tid:mandag 15. januar 2018 12.00 - 16.00
 • Sted:BI- campus Oslo, rom A2-045
 • Kontakt:Knut Myrum Næss (knut.m.nass@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Velkommen og åpning

  Slides

 • Del I: Nye aktører og forretningsmodeller innen petroleum

 • Case - Cognite

 • Utfordringer for olje og gass på norsk sokkel

 • Kommentarer

 • Diskusjon og spørsmål fra salen

 • Kaffe

 • Del II: Nye aktører og forretningsmodeller innen el og varme

 • Case - Rock Energy

  Slides

 • Case - FUSen

  Slides

 • Kommentarer

 • Diskusjon og spørsmål fra salen

I samarbeid med

Subsea Valley logo

Solenergiklyngen logo