Forskning

Senter for Finansregulering

Senter for Finansregulering tar sikte på å bedrive forskning av topp kvalitet innenfor bank, sikkerhet og forsikringsregulering basert på rettslige, økonomiske og finansbaserte metoder.

Overskrift går her

Brødteksten går her. Den skal være kort og gi et inntrykk av hva senteret gjør.

Professor

Morten Kinander

Forskning og fagressurser Institutt for rettsvitenskap

Kontakt

Kontaktinfo eller noe annet lurt kan stå her.

Tilknytning

Dette senteret er tilknyttet Institutt for rettsvitenskap.