Senter

Senter for finansregulering

Senter for finansregulering skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap knyttet til regulering av finans- og kapitalmarkedene. Senteret utgjør også en møteplass for private og offentlige aktører innen området, og formidler kunnskap gjennom kurs og seminarer.

 • Professor

  Morten Kinander

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Høyskolelektor II

  Gunnar Aardal

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Tore Bråthen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor emeritus

  Kjell Arnold Eliassen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Visiting Scholar

  Thorbjørn Gjerde

  Rådgiver Institutt for rettsvitenskap
 • Førsteamanuensis

  Espen Henriksen

  Institutt for finans
 • Professor

  Erlend Kvaal

  Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
 • Professor

  John Christian Langli

  Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
 • Professor

  Hans Robert Schwencke

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Tommy Sveen

  Institutt for samfunnsøkonomi
 • Professor

  Charlotte Østergaard

  Institutt for finans