Senter

Senter for finansregulering

Senter for finansregulering skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap knyttet til regulering av finans- og kapitalmarkedene. Senteret utgjør også en møteplass for private og offentlige aktører innen området, og formidler kunnskap gjennom kurs og seminarer.

Seminar

Krisehåndtering i banksektoren

27. april 2017 kl. 15:00 - 18:00

Se arrangementets sider for mer informasjon.