Senter

Senter for grønn vekst

Senter for grønn vekst (tidl. Senter for klimastrategi) ble opprettet 1. august 2008. Senteret har sitt utspring i Jørgen Randers gaveprofessorat fra Toyota Norge AS.

All informasjon om dette senteret blir publisert på engelske sider.

Førsteamanuensis

Per Espen Stoknes

Institutt for rettsvitenskap og styring

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00