Forskning

Senter for grønn vekst

Senter for grønn vekst (tidl. Senter for klimastrategi) ble opprettet 1. august 2008. Senteret har sitt utspring i Jørgen Randers gaveprofessorat fra Toyota Norge AS.

All informasjon om dette senteret blir publisert på engelske sider.

 

Her gis en oversikt over virksomheten ved senteret i perioden 2008-2015 (pdf).

Professor Emeritus

Jørgen Randers

Forskning og fagressurser Institutt for rettsvitenskap

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: +47 46 41 00 00

Tilknytning

Dette senteret er tilknyttet Institutt for rettsvitenskap.