Forskningssenter

Senter for helseledelse

Dette senteret ble opprettet i 2015 for å forske på ledelse innenfor helsesektoren.