Forskningssenter

Senter for helseledelse

Senter for helseledelse ved Handelshøyskolen BI er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utvikling av helse- og omsorgssektoren.

2019

 • mandag 16. desember 2019 - dagensmedisin.no Endringer fører til grensearbeid

  Utviklingen i helsevesenet gjør at vi ser stadig flere eksempler på grensearbeid mellom grupper, profesjoner og organisasjoner.

 • mandag 9. desember 2019 - dagensmedisin.no Inn med systemfokusert ledelse!

  Å styre mot nye mål, bedre løsninger for pasienter og endrede arbeidsmåter for ansatte i et ideologisk spenningsfelt, involverer ofte uløselige floker. En lydhør, ydmyk, kunnskapssøkende og fordomsfri tilnærmingsmåte er en forutsetning for å unngå feil behandling av komplekse problemer.

 • torsdag 14. november 2019 - hrnorge.no Kan vi forvente at offentlig sektor blir smidig og smart?

  Det er nødvendig, men fullt mulig, mener Vegard Kolbjørnsrud. For selv om offentlig forvaltning er designet for stabilitet og forutsigbarhet, har sektoren også noen egenskaper som er avgjørende for å lykkes med smidig organisering.

 • onsdag 2. oktober 2019 - dagensmedisin.no Vi trenger samhandlingsledelse

  Mange har foreslått og drømt om organisasjonsendringer som kan fjerne samhandlingsutfordringene. Slike forestillinger bygger på myter. Det er avgjørende å tenke at vi alle har felles ansvar for at helsetjenesten fungerer til pasientens beste, på pasientens premisser.

 • torsdag 26. september 2019 - dagensmedisin.no Psykologisk trygghet er viktig for arbeidsklimaet

  Over 100 studier har demonstrert at psykologisk trygghet er viktig for ansvarliggjøring av ansatte, læring, rapportering av feil, kreativitet og kvalitetsforbedringer.

 • torsdag 12. september 2019 - dagensmedisin.no Fastlegeordning i krise?

  Den har vel egentlig vært varslet lenge, og nå har evalueringen av fastlegeordningen bekreftet bildet: Vi har faktisk en fastlegekrise under oppseiling. En ordning befolkningen stort sett er meget fornøyd med, og et uttrykk for den norske samfunnsorden: gode tjenester tilgjengelig for alle, og med lav terskel. Men det kunne ikke vare, eller?

 • lørdag 11. mai 2019 - dagensmedisin.no Samarbeid – for å skape resultater

  De senere årene har samhandling innenfor alle nivåer i helsetjenesten blitt vektlagt. Samarbeid må imidlertid ikke bli et mål i seg selv, men heller handle om å skape resultater.

 • onsdag 27. mars 2019 - agendamagasin.no Innovasjon i offentlig sektor: Keiserens nye klær?

  Verden i de øvre ledelsessfærer preges like mye av trender som underholdningsindustrien og gatemoten.

2017

 • fredag 26. mai 2017 - forskning.no Slik unngår vi lange helsekøer

  Pasienter må ofte reise mellom forskjellige sykehus, legekontorer og fysioterapeuter, og vente i lange køer. Forsker mener det nye helsevesenet vil være mer opptatt av pasienten.

 • mandag 3. april 2017 - dagensperspektiv.no Helselederes handlingsrom er større enn lederne selv tror

  Er man kreativ og mobiliserer rundt hvordan man er organisert, så finnes det muligheter, sier Thomas Hoholm ved BI.

2016