Forskningssenter

Senter for helseledelse

Dette senteret ble opprettet i 2015 for å forske på ledelse innenfor helsesektoren.

  • mandag 28. oktober 2013 - BI Business Review Hva fremmer og hemmer innovasjon i helse?

    Hvorfor er det så vanskelig å gjøre norsk helsevesen bedre? Førsteamanuensis Thomas Hoholm ved Handelshøyskolen BI deler i dette intervjuet foreløpig innsikt fra sin pågående forskning på temaet innovasjon i helsevesenet.