Forskningssenter

Senter for helseledelse

Dette senteret ble opprettet i 2015 for å forske på ledelse innenfor helsesektoren.

 • Alle elementer
 • Bøker
 • Publikasjoner
 • Mørk, B.E. and Hoholm, T.

  From Breakthroughs in Knowledge to Integration in Medical Practices

  (forthcoming 2016) in Skerlavaj, Krapez, Calsen, Dysvik and Cerne (eds) Capitalizing on Creativity at Work, Edward Elgar.

 • La Rocca, A., Hvidsten, A. and Hoholm T.

  The role of creativity when translating innovation locally

  (forthcoming 2016) in Skerlavaj, Krapez, Calsen, Dysvik and Cerne (eds) Capitalizing on Creativity at Work, Edward Elgar.

 • Hoholm, T.

  Interaction avoidance in networks

  (2015) i The IMP Journal, 9(2).

 • Evers, N., Cunningham, J. and Hoholm, T.

  Technology Entrepreneurship: Bringing Innovation to the Marketplace

  (2014) Palgrave Macmillan

 • Hvidsten, A., La Rocca, A. and Hoholm, T.

  The role of artefacts in the coordination of home care practices

  (2014) in Coletta, C., Colombo, S., Magaudda, P., Mattozzi, A., Parolin, L.L. and Rampino, L. (eds) A Matter of Design: Making Society Through Science and Technology, published proceedings of the 5th STS Italia Conference, Milano, June 12-14.

 • Mørk, B.E., Aanestad, M. and Hoholm, T.

  Tverrfaglig samhandling: En praksisbasert studie av utvikling og implementering av nye praksiser i sykehus

  (2014) i Tjora and Melby (eds), Sammen for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenestens samhandling, Gyldendal Akademisk.

 • Mørk, B.E., Hoholm, T., Aanestad, M. and Maaninen-Olsson, E.

  Changing practice through boundary organising: A case from medical R&D

  (2012) i Human Relations, 65(2).

 • Mørk, B.E., Hoholm, T, Aanestad, M., Edwin, B., and Ellingsen, G.

  Challenging expertise: On power relations within and across communities of practice in medical innovation

  (2012) i Management Learning, 41(5)

 • Mørk, B.E., Hoholm, T. and Aanestad, M.

  Constructing, enacting and packaging innovations

  (2006) i European Journal of Innovation Management 9(4)